[Optimum Quality Counseling]
 • Diğerlerinden Farkımız
 • OPTİMUM KALİTE
 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Ürün Belgelendirme

ISO 9001

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi   (Quality Management System) Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır• Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek• Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttı... Daha Fazla Bilgi

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-TEKLİF AL ISO 14001 NedirDoğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indir... Daha Fazla Bilgi

ISO 45001

ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi -TEKLİF AL ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalar... Daha Fazla Bilgi

LVD Testi

LVD TESTİ (Low Voltage Directive)  ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/EU)  LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme pro... Daha Fazla Bilgi

ISO 22000

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenlği Yönetim Sistemi-TEKLİF AL ISO(Uluslararası Standartlar Organizasyonu)  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, iç... Daha Fazla Bilgi

ISO 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi-TEKLİF AL ISO 27001 Detaylı Bilgi için:  www.optimumisc.com Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimle... Daha Fazla Bilgi

IP TESTİ

IP SINIFI -ÇEVRESEL KOŞULLARA DAYANIM TESTİ-TEKLİF AL IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi ( CENELEC ) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. IP koruma sınıfı genelde 2 bazen ise 3 rakamdan oluşabilmektedir. İlk rakam katı cisimlere ve malzemelere karş... Daha Fazla Bilgi

CE BELGESİ

CE Belgelendirme - TEKLİF AL CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici... Daha Fazla Bilgi

SEDEX

SEDEX Denetim ve Belgelendirme    SEDEX İngilterede kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Tedarikçilerin iş kanunu ve çeşitli müşteri standartlarına göre gerçekleştirilen etik uygulama sonuçlarının saklandığı ve ilgili müşterilerle paylaşıldığı web tabanlı uluslararası bilgi/ veri depolama ve paylaşım sitesidir.  SE... Daha Fazla Bilgi

G MARK GSO

G MARK İşareti G İşaret Belgelendirmesi   G İşareti (G Mark); Suudi Arabistan,Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar,   ve Yemen’in oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council - GCC) ülkelerine ihraç edilecek oyuncak  ve  alçak gerilim ürünleri için ilgili yönetmeliklerin... Daha Fazla Bilgi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi   (Quality Management System) Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır• Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek• Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak• Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir v...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-TEKLİF AL ISO 14001 NedirDoğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır. Çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi(Environmental Management System)ISO 14001 Nedir? Neden Önemlidir?Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyet...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi -TEKLİF AL ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle ISO 45001 standardına gereksinim duyulmuştur.ISO 45001 Nedir – Neden Önemlidir?ISO 45001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. ISO 45001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarddır...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
LVD TESTİ (Low Voltage Directive)  ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/EU)  LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  LVD Yönetmeliği; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.  LVD TESTLERİ NEDEN GEREKLİDİR?  1973 yılında kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.  CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE' ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım kararnameleridir. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can g...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenlği Yönetim Sistemi-TEKLİF AL ISO(Uluslararası Standartlar Organizasyonu)  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir. Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir. ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasa...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi-TEKLİF AL ISO 27001 Detaylı Bilgi için:  www.optimumisc.com Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir. Bu bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven ve...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
IP SINIFI -ÇEVRESEL KOŞULLARA DAYANIM TESTİ-TEKLİF AL IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi ( CENELEC ) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. IP koruma sınıfı genelde 2 bazen ise 3 rakamdan oluşabilmektedir. İlk rakam katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılığı İkinci rakam sıvılara karşı olan dayanıklılığı ( su ) Üçüncü rakam ise mekanik etkilere karşı olan dayanıklılık derecesini belirtir. IP Koruma sınıflarını bir örnek ile incelemek gerekirse ; IP 54 koruma sınıfına ait bir elektriksel malzemenin koruma derecesi : - 5 rakamı katı cisimlere karşı olan korumayı - 4 rakamı ise sıvılara karşı olan konuma sınıfını belirtir. Birinci Rakam – Katı Cisimlere Karşı Olan Koruma Derecesi 0 : Herhangi bir koruma yok. 1 : 50mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek : Elle yanlışlıkla dokunmak) 2 : 12mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek: Parmaklar) 3 : 2.5mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek: Bir el aleti, tel,kablo vb. ) 4 : 1mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek : El aleti, ince tel, kabl...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
CE Belgelendirme - TEKLİF AL CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan  temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "Endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır. CE İŞARETİCE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunm...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
SEDEX Denetim ve Belgelendirme    SEDEX İngilterede kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Tedarikçilerin iş kanunu ve çeşitli müşteri standartlarına göre gerçekleştirilen etik uygulama sonuçlarının saklandığı ve ilgili müşterilerle paylaşıldığı web tabanlı uluslararası bilgi/ veri depolama ve paylaşım sitesidir.  SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE ASSOCİATION (SMETA) Denetimleri üretim yerlerindeki çalışma koşullarının, Yerel ülke kanunlarına,İlgili Tüzük ve Yönetmeliklere ve ETI standardına göre değerlendirilmesidir.  Sedex denetimi aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:   Zorla Çalıştırılmanın Önlenmesi Sendikalaşma/Toplu Sözleşme özgürlüğünün Kısıtlanmaması Çalışma Koşullarım İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olması Çocuk İşçiliğin Önlenmesi & Genç İşçilik Ayrımcılığın Önlenmesi Çalışma Saatleri Ödemeler ve Diğer haklar Düzenli İstihdam Disiplin Uygulamaları & Taciz ve Kötü Muamele Uygulamalarının Önlenmesi    BSCI Denetimi  BSCI denetiminin ana hedefi, ILO Anlaşmaları, Birleşmiş Milletler 'Universal Declaration of Human Rights' (Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu), Birleşmiş Milletler çocuk ha...
[devamını okumak için ok işaretine tıklayın]
G MARK İşareti G İşaret Belgelendirmesi   G İşareti (G Mark); Suudi Arabistan,Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar,   ve Yemen’in oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council - GCC) ülkelerine ihraç edilecek oyuncak  ve  alçak gerilim ürünleri için ilgili yönetmeliklerin şartlarına uygunluğunu belirtmekte olup, uygunluğu tescillenmiş ithal ürünlere bu işaretin uygulanması zorunludur.   Optimum Kalite olarak G Mark uygunluğunun testleri ve belgelendirmesi aşamasında danışmanlık veren tek firmadır.   Teknik mevzuat  aşağıdaki gibidir; Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) BD142004-01 (GCC Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances) Oyuncak Yönetmeliği BD-131704-01 (GCC Technical Regulation on Children Toys)  G Marka süreçlerini tamamlayarak ürünlerinizin Körfez ülkelerine ihracatını yaparak yeni pazarlarda yer almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.Sistem Belgelendirme
Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standard veya teknik düzenlemeye uygun...
Devamı
Ürün Belgelendirme
Ürün belgelendirmesi; ürünlerinizin faaliyet göstermek istediğiniz ülkelerin yönetmeliklerine uygun o...
Devamı
Eğitim Hizmetleri
Tüm Eğitimlerimize www.optimumakademi.com.tr  sitemizden ulaşabilirsiniz.            ...
Devamı
Test Hizmetleri
www.optimumtest.com.tr sitemizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ürün testlerinde yurt içi ve yurt dışında,...
Devamı

Duyurular

 • OPTİMUM TEST hizmetinizde
  31.08.2019

Haberler

 • TSE, 15 milyar dolarlık pazara açılıyor
  9 Aralık 2015
 • Egesem'den Tse En Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
  9 Aralık 2015
 • ISO 14001:2015 Revizyonu Ne Gibi Değişiklikler Getiriyor...
  9 Aralık 2015

Haber & Duyuru

 • 07.02.2015 TSE, 15 milyar dolarlık pazara açılıyor
 • 07.02.2015 Egesem'den Tse En Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • 07.10.2015 ISO 14001:2015 Revizyonu Ne Gibi Değişiklikler Getiriyor...
 • 31.08.2019 OPTİMUM TEST hizmetinizde

Teklif Talebi
Başvuru Formu