OPTİMUM KALİTE
[Optimum Quality Counseling]
Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standard veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Belgelendirme Hakkında

Belgelendirme, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi gibi adlarla anılan yönetim sistemlerinin, yine bu isimlerle anılan uluslararası modellere (standart) uygun olup olmadığının denetlenmesi ve belirlenmesi işlemiyle eğer buna uygunsa bu uygunluğuna ait sertifikanın düzenlenmesi olarak tarif edilebilecek bir eylemdir.

Belgelendirme süreci ise seçilen standarda (900114001180012200027001 v.b.) uygun bir sistemin kurulması ve belli bir zaman dilimin de işletilmesinden (uygulanması ve etkinliğinin sağlanmasından) sonra, uluslararası geçerli akredite edilmiş denetim kuruluşları adına, uluslararası geçerli denetim yetkisine sahip denetçiler eliyle tetkik edilmesi ve bu tetkik sonucundaki bulgular eğer yeterliyse denetçinin belgelendirilmenin tavsiye edilmesi kararına bağlı olarak ilgili kuruluş tarafından yerine getiriliyor.

  

Belgelendirmenin Amacı, Faydaları ve Yol Haritası

Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin;

  • Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
  • Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
  • Etkin olarak uygulandığının,

Bağımsız bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır.

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur. 

Belgelendirme; müşterilerinize, rakiplerinize, tedarikçilerinize, çalışanlarınıza ve tüm paydaşlarınıza standartlara uygun ve en iyi şekilde faaliyet gösterdiğinizi gösterir.
Belgelendirme
, hissedarlara işinizin etkili bir biçimde yönetildiğini göstermenize yardımcı olur

Belgelendirmenin sağlanması ve sürdürülmesi işlemi de faaliyetlerinizi sürekli geliştirmenizi ve daha iyi duruma getirmenizi sağlamaya yardımcı olur

Belgelendirme, düzenli tetkik işlemi sayesinde çalışan sorumluluğu, kararlılığı ve motivasyonu artar

Belgelendirme

 belirsizliği ortadan kaldırır, genel performansı ve pazar fırsatlarını artırabilir