[Optimum Quality Counseling]
Hizmetlerimiz
LVD Testi

LVD Testi

LVD TESTİ (Low Voltage Directive) 

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/EU)


 LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


 LVD Yönetmeliği; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.


 LVD TESTLERİ NEDEN GEREKLİDİR? 

1973 yılında kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.

 CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE' ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım kararnameleridir. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli asgari şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına kadar varabilmektedir.

 Özellikle AB'ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu nedenle makine ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalarımız LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir. Firmalarımız ürünlerinin güvenli olduğunu yaptırdıkları testlerle teyit etmeden piyasaya sürmemektedirler.

 LVD KAPSAMINDA HANGİ TESTLER YAPILIR?

İzolasyon Testi 
Yüksek Gerilim Testi 
Kaçak Akım Testi 
Toprak Hattı Süreklilik Testi


LVD TEST STANDARTLARI

TS EN 60204-1 - Makineler

TS EN 60598-1 - Aydınlatma Armatürleri

TS EN 60974-1 - Ark Kaynağı

TS EN 60950-1- Bilgi Teknolojisi Cihazları

TS EN 60335-1-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

TS EN 61558-1- Güç Transformatörleri

TS EN 61204 / TS EN 62040-1- Alçak Gerilim Güç Kaynakları / Kesintisiz Güç Sistemleri

TS EN 61010-1 - Ölçme Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar

optimumtest;LVD Testleri; Low Voltage Directive; Alçak Gerilim Direktifi; Elektriksel Testler; en 60598; en 60204; en 60335; en 60950

www.optimumtest.com.tr sitemizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.


 

 

Anahtar Kelimeler:

LVD Testleri; Low Voltage Directive; Alçak Gerilim Direktifi; Elektriksel Testler