OPTİMUM KALİTE
[Optimum Quality Counseling]
Test Hizmetleri

Test Hizmetleri

www.optimumtest.com.tr sitemizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ürün testlerinde yurt içi ve yurt dışında, ilgili direktiflerde akredite olmuş çözüm ortaklarımızla birlikte yürüterek hızlı ve kapsamlı bir hizmet sağlamaktayız. Hizmet kapsamımızda olan başlıca testler;

LVD TESTİ 

 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT)

 LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 LVD Yönetmeliği; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

 LVD TESTLERİ NEDEN GEREKLİDİR? 

1973 yılında kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.

 CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE' ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım kararnameleridir. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli asgari şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına kadar varabilmektedir.

 Özellikle AB'ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu nedenle makine ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalarımız LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir. Firmalarımız ürünlerinin güvenli olduğunu yaptırdıkları testlerle teyit etmeden piyasaya sürmemektedirler.

 LVD KAPSAMINDA HANGİ TESTLER YAPILIR?

İzolasyon Testi 
Yüksek Gerilim Testi 
Kaçak Akım Testi 
Toprak Hattı Süreklilik Testi

EMC TESTİ

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar veya kurulumlar, bağlı olduklarında veya yakın mesafede bulunduklarında birbirlerini etkilerler. Bu durum, televizyon veya radyonun, yakındaki çamaşır makinası veya yukarıdan geçen elektrik hattı yüzünden parazit yapması örneğinde görülebilir. EMC koşulları bu yan etkileri makul bir kontrol altında turmak için tasarlanmıştır. Benzeri şekilde arabalarda pek çok birim elektronik olarak yönetilir ve herhangi bir etkileşim yanlış çalışmalarına sebep olabilir. Bu yüzden, bu sistemleri kalite ve fonksiyonel güvenlik açısından EMC yönetmeliklerinin yardımı ile değerlendirmek önemlidir.

Uluslararası olarak, EMC standartları iki amaç için geliştirilmiştir. Öncelikle, bir cihazdan kaynaklanan elektromanyetik yayılımı düzenlerler, sonra da bu cihazın elektromanyetik etkileşime bağışıklığını güvence altına alırlar.

 Onaylı ve akredite belgelendirme kurumu olarak, kurulumunuzun EMC yönetmeliklerine uygunluğunu destekleyebiliriz.

 Küresel laboratuvarlar ağımız şunlar için EMC test kapasitesine sahiptir: 

 • Radyo ve telekomünikasyon cihazları
 • Otomotiv Elektroniği
 • Tıbbi Cihaz
 • Bilişim Ekipmanı
 • Ev ve ticari ürünler
 • Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayi tipi)
 • Aydınlatma
 • Laboratuvar ekipmanı
 • Elektrikli oyuncaklar
 • Ağır endüstri ürünleri
 • İnşaat makineleri ve ekipmanları
 • Güvenlik sistemleri ve alarmlar
 • Demıryolu Ekipmanları
 • Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri

EMC ve LVD Test Standartları

Makine
TS EN 60204-1 

Ark Kaynağı
TS EN 60974-1 

Güç Transformatörleri
TS EN 61558-1

Alçak Gerilim Güç Kaynakları / Kesintisiz Güç Sistemleri
TS EN 61204 / TS EN 62040-1

Bilgi Teknolojisi Cihazları
TS EN 60950-1

Ölçme Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar
TS EN 61010-1 

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar  

TS EN 60335-1 
TS EN 60335-2-21 
TS EN 60335-2-21 
TS EN 60335-2-9 
TS EN 60335-2-21 
TS EN 60335-2-30 
TS EN 60335-2-31
TS EN 60335-2-35 
TS EN 60335-2-41 
TS EN 60335-2-3     

 

2004/108 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Sanayi Ortam Cihazları - Bilgi Teknolojisi Cihazları - Ev ve Benzeri Yerde Kullanılan Cihazlar - Makineler


TS EN 13309
TS EN 61000-4-2
TS EN 55024 / CISPR 24
TS EN 55022 / CISPR 223
TS EN 55011 / CISPR 11
TS EN 61000-3-2
TS EN 61000-3-3
TS EN 61000-4-2
TS EN 61000-4-3
TS EN 61000-4-4
TS EN 61000-4-5
TS EN 61000-4-6
TS EN 61000-4-11
TS EN 61000-4-12
TS EN 61000-6-2
TS EN 61000-6-3
TS EN 61000-6-4 
ESD (Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık)

 IP TESTLERİ (IP 65, IP54, IP68 v.b.)

IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi ( CENELEC ) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

IP koruma sınıfı genelde 2 bazen ise 3 rakamdan oluşabilmektedir.

İlk rakam katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılığı

İkinci rakam sıvılara karşı olan dayanıklılığı ( su )

Üçüncü rakam ise mekanik etkilere karşı olan dayanıklılık derecesini belirtir.

IP Koruma sınıflarını bir örnek ile incelemek gerekirse ;

IP 54 koruma sınıfına ait bir elektriksel malzemenin koruma derecesi :

- 5 rakamı katı cisimlere karşı olan korumayı

- 4 rakamı ise sıvılara karşı olan konuma sınıfını belirtir.

Birinci Rakam – Katı Cisimlere Karşı Olan Koruma Derecesi

0 : Herhangi bir koruma yok.

1 : 50mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek : Elle yanlışlıkla dokunmak)

2 : 12mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek: Parmaklar)

3 : 2.5mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek: Bir el aleti, tel,kablo vb. )

4 : 1mm’ den büyük çapa sahip katı cisimlere karşı korumalı (Örnek : El aleti, ince tel, kablo )

5 : Toza karşı sınırlı koruma ( Üzerinde aşındırıcı toz birikimi olmamalı )

6 : Toza karşı tam korumalı

İkinci Rakam : Sıvılara Karşı Olan Koruma

0 : Herhangi bir koruma yok

1 : Dikey olarak damlayan suya karşı koruma ( Örnek : Buğulanma )

2 : 15 derece dikey açıyla püskürtülen suya karşı koruma

3 : 60 derece kadar olan dikey açıyla püskürtülen suya karşı koruma

4 : Her yönden ve açıdan püskürtülen suya karşı koruma ( sınırlı koruma )

5 : Her yönden ve açıdan düşük basınçlı su jetine karşı koruma ( sınırlı koruma )

6 : Basınçlı su jetine karşı koruma

7 : 15 cm ile 1 m arasındaki suya daldırıp çıkarmaya karşı koruma

8 : Su altında uzun süre kalmaya karşı koruma

Üçüncü Rakam : Mekanik Etkilere Karşı Koruma

0 : Herhangi bir koruma yok

1 : 0.225 jullük bir mekanik etkiye karşı koruma ( 150 gramlık bir cismin 15 santimetreden düşmesine eşdeğerdir. )

2 : 0.375 jullük bir mekanik etkiye karşı koruma ( 250 gramlık bir cismin 15 santimetreden düşmesine eşdeğerdir. )

3 : 0.5 jullük bir mekanik etkiye karşı koruma ( 250 gramlık bir cismin 20 santimetreden düşmesine eşdeğerdir. )

4 : 2 jullük bir mekanik etkiye karşı koruma ( 500 gramlık bir cismin 40 santimetreden düşmesine eşdeğerdir. )

5 : 6 jullük bir mekanik etkiye karşı koruma ( 1500 gramlık bir cismin 40 santimetreden düşmesine eşdeğerdir. )

6 : 20 jullük bir mekanik etkiye karşı koruma ( 5000 gramlık bir cismin 40 santimetreden düşmesine eşdeğerdir. )

ROHS TESTİ

 ROHS elektronik kartlarda ya da  malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002 - 95 - EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kurşun,Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar. Bu yönetmelik Ülkemizde de “EEE Yönetmeliği” adı ile Mayıs 2008’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB verilerine göre, hali hazırda  elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının, tüm atıkların % 4’üne ya da yıllık 6.5 milyon tona tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Bu durum hem  tabiatı kirletmekte hem de dünyanın daha az gelişmiş bölgelerine teknoloji  akışını engellemektedir.  ROHS öncesi çıkan WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik  ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri  kazanımını zorunlu kılmaktadır.

  Yönetmeliğe Göre Üreticilerin  Yükümlülükleri;

 Madde 7– Üreticiler;

 a)Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürdükleri  yeni EEE’lerde homojen bir  malzeme içerisinde, kurşun, cıva, krom +6, polibromürlü bifenil ve polibromürlü  difenil eter maddelerinin ağırlık olarak %0,1 oranından (1000 ppm); kadmiyum maddesinin ise ağırlık  olarak % 0,01 (100 ppm) oranından  daha fazla bulunmamasını sağlamakla,

 b)Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş  tarihinden sonra piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen

 teknik kriterleri sağladığını gösteren  bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya  sunuluşundan itibaren 5 yıl süreylemuhafaza etmekle,

 c)Her yıl Şubat ayı sonuna kadar  EK 3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa  vermekle,

 d)İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için bu Yönetmeliğin 8. maddesine uymakla yükümlüdürler şeklinde belirtilmiştir.

 Sağlığa zararlı maddeler nelerdir?

 ROHS kapsamında kullanımı  yasaklanan 6 madde ve müsaade  edilen maksimum miktarlar ve kullanım alanları şunlardır:

 1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik esya imal eden ve satan,

 2) Kendi markasıyla baska tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik esyaları satan,

 3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik esya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kisiler sorumlu olacaktır.

 Kategori listesi, kapsam dısı durumlar ve limitler EU ROHS ile aynıdır. Buna göre kapsam dahilinde olan ürünler;

 1. Büyük ev esyaları: Buzdolabı, derin dondurucu, fırın, ocak, çamasır makinesi, kurutma makinesi

 2. Küçük ev aletleri: Elektrikli süpürge, ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, saç kurutma

 makinesi, saat, kol saati, baskül

 3. Bilisim ve telekomünikasyon ekipmanları: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, hesap makinesi, faks

 makinesi, telefon, cep telefonu

 4. Tüketici ekipmanları: Televizyon, radyo, video kaydediciler, DVD çalar, fotoğraf makinesi, kamera

 5. Aydınlatma ekipmanları: Evlerde kullanılmayan türde floresan ampuller ve akım bosalmalı lambalar

 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere): Matkap, testere, çim biçme makinesi, çit budama makinesi, yaprak toplama makinesi, püskürtme aletleri, perçin tabancası, çivi ve vida aletleri

 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri: Elektrikli oyuncak trenler, oyuncak yarıs arabaları setleri, elde

 tutulan tip video oyun konsolları, video oyunları; bilgisayarlı bisiklet, dalıs, kosu ve kürek çekme

 jimnastik aletleri; elektrikli veya elektronik ünite içeren spor aletleri; para ile çalısan satıs makineleri

 8. Otomatlar: Mesrubat, sekerleme, para vs. dağıtan otomatik makineler.

MALZEME TESTLERİ (Çekme, germe, Mukavemet v.b.)

 Tahribatlı Testler (DT) 

 • Çekme Testi
 • Eğme Testi 
 • Darbe Deneyi 
 • Sertlik Testleri 
 • Metalografik İnceleme (Mikro ve Makro)  

 Tahribatsız Malzeme Testleri (NDT) 

 • Radyografik Muayene (RT) 
 • Ultrasonik Muayene (UT) 
 • Sıvı Penetrant Muayenesi (PT) 
 • Manyetik Parçacık Muayenesi (MT) 
 • Kalınlık Ölçümü

ÇEVRESEL TESTLER  

Ürünleriniz farklı iklim koşullarında sorunsuz çalısabiliyor mu? 

Ürünlerinizi sıcak, soguk, sok ve nem gibi çevresel etkenlere karsı test etme olanagı sunmaktadır. Bilgisayar kontrollü gelismis test kabinlerinde ürünlerinizi test edebilir ve zorlu çevre kosullarındaki performanslarını ölçebilirsiniz.

 • IEC/EN/TS 60068-2-67
 • Yaş Sıcaklık
 • IEC/EN/TS 60068-2-38
 • Birleşik Sıcaklık / Nem Çevrimi
 • IEC/EN/TS 60068-2-14
 • Sıcaklık Degisimi
 • IEC/EN/TS 60068-2-30
 • Yas Sıcaklık Çevrimli (12+12 Saat Çevrimi)
 • IEC/EN/TS 60068-2-1
 • Deney A: Soğuk
 • IEC/EN/TS 60068-2-2
 • Deney B: Kuru Sıcaklık
 • MIL-STD-810G
 • Metot 501.5, Metot 502.5, Metot 503.5, Metot 507.5

GIDA TESTLERİ

GDO Testleri

Mikrobiyolojik Testler

Pestisit Testleri

Fiziksel Testler

Numune Ulaştırma Koşulları

Kimyasal Testler

Gıda Ambalaj Testleri

Yem Testleri

 

OYUNCAK TESTLERİ

Oyuncak Testleri

Çocuk emniyeti, her ebeveynin en önemli meselesi ve tüm toplumun sorumluluğudur. Çocuklar için emin bir ev ve emin bir çevre sağlanmalıdır. Mutfak, yatak odası, banyo veya oturma odasında, nerede kullanılırsa kullanılsın, çocuk ürünleri emniyetli olmalıdır. Evlerde çocuklara özel hazırlanmış, potansiyel tehlike içeren ürünler olabilir. Çocukların eğlence amaçlı kullandıgı bu ürünlerde de emniyete dikkat edilmelidir.

Intertek testleriyle; çocuk ürünlerinin dizayn, emniyet ve kalitesini arttırmayı hedefler. 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanmak amacı ile tasarlanan ve imal edilen her türlü ürün ve oyun araç gereçleri olarak tanımlanan oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilmesi gereken gereklilikler standartlarla belirlenmifltir.

Direktif 88/378/EC tehlike kaynağı altı alanı tanımlar. Bunlar; fiziksel ve mekanikal özellikler, yanma, kimyasal özellikler, elektrik özellikleri, hijyen ve radioaktivite. Oyuncaklar Avrupa marketine güvenli olarak girebilmesi için, bu altı alanın herbirini karflılamak ve sertifikalandırılmak zorundadır.

Oyuncak, direktif içindeki aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır;

Oyuncak fiziksel ve kimyasal olarak güvenli olmak zorundadır.

CE işareti taşımalı ve bu işaretin gerekliliklerini sağlamalıdır. Bu işaret uygun boyda olmalıdır.

Oyuncak, oyuncağın güvenliğinden sorumlu kurumun Avrupa Birliğindeki adı ve adresini, uygun olduğu hallerde uyarı ve kullanım talimatlarını taşımalıdır.

Bu kapsamda güvenlik testleri, oyuncak testlerinden de ISO 17025’e göre akredite olan Intertek Türkiye tarafından uygulanmaktadır. Güvenlik testleri; EN 71-1; EN 71-2; EN 71-3 ve EN 71-9, Fitalat testleri standart test metodlarına uygun olarak Intertek Türkiye laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

KIRTASİYE TESTLERİ

Kirtasi̇ye Malzemeleri̇nde Ki̇myasal Ri̇skler

Kullandığımız tüm ürünlerde, etrafımızı saran her eşyada farkında olduğumuz veya olmadığımız birçok tehlike sözkonusudur. Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, kimya sanayinin her geçen gün yeni bir molekül keşfetmesi, farkında olmaya vaktimizin olmadığı birçok riski de beraberinde getirmiştir. Sağlıklı bireyler yetiştirmede çocuklarımızın tükettikleri gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların da güvenli olması önemlidir.Bu nedenle kırtasiye malzemelerindeki kimyasal risklerin kontrol altında tutulması önemlidir.

Kırtasiye Ürünlerindeki Kimyasal Riskler

Azo Boyarmaddeler

Fitalat

Ağır Metaller

Alerjen Boyarmaddeler

Kanserojen Boyarmaddeler

Formaldehit

Nikel

PAH

Azo Boyarmaddeler (Direktif 2004/21/CE)

Kanserojen oldukları için yasaklıdır. Kırtasiye ürünleri kapsamında tüm tekstil ürünleri, (önlük, çorap, pantolon) deri ve sentetik materyaller (PVC, PU), boyalar (pastel boyalar, sulu boyalar), çanta ve kalemkutular, dosyalama grupları test edilmelidir.

Fitalatlar (Avrupa Kararı 1999/815/EEC ve 2005/84/EC)

Fitalatlar plastik ürünlerde/baskılarda yumuşatıcı olarak ve boyalarda kullanılır. Fitalatlar kanserojendir ve insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar verir. Ayrıca astım ve üreme bozukluğuna da neden olur. Kırtasiye ürünleri kapsamında sentetik ürünler (PVC, PU, plastik), aksesuarlar ve baskılar, çocukların kullandıkları okul gereçleri (makas, maket bıçakları, kalemtraş, zımba, dosya grupları, silgiler, beslenme çantaları, kalemkutular, boyalar (pastel ve sulu boyalar) test edilmelidir.

Ağır Metaller

Ağır metaller insan vücuduna geçince iç organlarda (böbreklerde, karaciğerlerde ve eklemlerde) birikirler. Özellikle çocuklar için çok zararlıdır, sinir ve bağışıklık sistemini tahrip eder. Kırtasiye ürünleri kapsamında kumaş, aksesuar, kaplamalar, boyalar, metal, cam, kağıt, silgi (tüm kırtasiye ürünleri) test edilmelidir.

Alerjen Boyarmaddeler (Avrupa Komisyonu Kararı 2002/371/EC)

Alerjiye ve ciltte tahrişe neden oldukları için yasaklıdırlar. Kırtasiye ürünleri kapsamında sentetik tekstil ürünleri (polyester, polyamid, asetat, nylon), deri, boya, çantalar, beslenme çantaları, kalemkutular test edilmelidir.

Kanserojen Boyarmaddeler (Avrupa Komisyonu Kararı 2002/371/EC)

Bu tip boyarmaddeler deri ile temas sonucu deri tarafından direk absorblanırlar. Kanserojen olmaları nedeniyle yasaklıdır. Kırtasiye ürünleri kapsamında tekstil ürünleri, deri ve sentetik materyaller ile boyalar, çantalar, beslenme çantaları, kalem kutular test edilmelidir.

Formaldehit (Avrupa Komisyonu Kararı 2002/371/CE)

Tekstilde buruşmazlık apresi, çekmezlik apresi, boya ve baskının korunmasında, kağıt endüstrisinde ve yardımcı kimyasallarda bulunur. Alerji, tahriş, egzema ve akciğer kanserine neden olur. Kırtasiye ürünleri kapsamında tekstil ürünleri (önlük, pantolon, çorap), deri, kağıt ürünler, dosyalama grupları test edilmelidir.

Nikel (Avrupa Direktifi 94/27/EC)

Alaşım numunelerin kaplamasında, korozyona karşı direncinin arttırılmasında ve sertliklerinin arttırılmasında kullanılır. Uzun süre nikel içeren aksesuarlarla temas halinde olmak ciltte tahrişe ve alerjiye neden olur. Kırtasiye ürünleri kapsamında metal aksesuarlar (perçin, düğme, fermuar) Çocukların kullandıkları okul gereçleri (makas, maket bıçakları, kalemtraş, zımba, dosya grupları) test edilmelidir.

PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar)

Kanserojen olduklarından yasaklıdır. Kırtasiye ürünleri kapsamında kauçuk tabanlar, yumuşak parçalar, plastik parçalar Çocukların kullandıkları okul gereçlerinde silgiler, matara-beslenme çantaları, plastikler test edilmelidir

TEKSTİL TESTLERİ

TEKSTİL FİZİKSELTESTLERİ

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine bağlı olan mukavemetleri, Fizik Laboratuvarımızda standart şartlardan (%65 ±4 nem, 20°C ±2 sıcaklık) taviz vermeden, zamanında kalibre edilen ve en son teknoloji ile üretilmiş cihazlarla test edilmektedir.

Başlıca Sunduğumuz Fiziksel Testler

 • Kopma Mukavemeti
 • Yırtılma Mukavemeti
 • Di̇ki̇ş Kayması Mukavemeti
 • Geri Dönüş Esnekliği
 • Boncuklanma
 • Aşınma Mukavemeti
 • Aksesuar Testleri

 

Çekmezlik Testleri

Test öncesi ve sonrası standart şartlara sahip ortamda bekletilen test numunelerinin, etiket talimatında yer alan veya belirli bir ürün cinsi için alıcı grupları tarafından tespit edilen şartlara göre yıkama, buharlama, kuru temizleme sonrası çekme ve may dönmesi değerleri tespit edilmektedir. Numune üzerinde renk, baskı, nakış ve genel görünüm ile ilgili tüm değişiklikler yine uygun yıkama şartlarından sonra değerlendirilmekte ve rapor edilmektedir.

Başlıca Sunduğumuz Çekmezlik Testleri

 • Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim
 • Kuru Temi̇ zleme Sonrası Boyutsal Değişim
 • Buharlama Sonrası Boyutsal Değişim
 • Dönme
 • Yıkama Sonrası Görünüm
 • Baskı Dayanıklılığı

 

Renk Haslığı Testleri

Boya kalitesi renkle ilgili standartlara uygunluğun ön koşuludur.
Başlıca Sunduğumuz Haslık Testleri

 • Yıkama Haslığı
 • Su Haslığı
 • Kuru Temizleme Haslığı
 • Sürtme Haslığı
 • Işık Haslığı
 • Klorlu Su Haslığı
 • Deni̇z Suyu Haslığı
 • Fenoli̇k Sararma
 • Klorlu / Klorsuz Ağartıcı Haslığı
 • Paslanma Dayanımı

 

Yanmazlık Testleri

Giyim için kullanılan malzemelerin yanmazlık direktiflerine uyumu çok önemlidir. Satış öncesi özellikle yetişkin giyim ve çocuk uyku-giysilerinin uyması gereken degerler bulunmaktadır. Ayrıca döşemelikler, kilim ve halılar icin de direktifler takip edilmelidir. Bazı ev tekstili için, giyim direktiflerinden ayrılan, yanmazlık düzenlemeleri bulunmaktadır.

Başlıca Sunduğumuz Yanmazlık Testleri

 

 • BS 5722-Geceliklerde kullanılan kumaş ve kombinasyonlarının yanmazlık performansı
 • EN 1102-Perde ve güneşliklerin yanma dayanımı
 • EN 1103-Yanma özelliği hazır giyim kumaşları-Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem
 • EN 14878-Çocuk gecelik yanması
 • 16 CFR 1615/16 Çocuk Uyku Giysileri Yanmazlığı Standartı
 • 16 CFR 1630/31 Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanmasının Tespiti
 • ISO 6925 / BS 6307 Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanması
 • 16 CFR 1610 Giysi ve Giysilik Kumaşlarda Yanma Testi

 

Elyaf Testleri

Ürünlerin etiketinde belirtilmesi gereken elyaf cinslerinin ve oranlarının alıcı firmalar tarafından öngörülen kriterlere uygunluğu kontrol edilmekte ve doğru bileşimleri tespit edilmektedir.

TEKSTİL KİMYASAL TESTLERİ

Tekstil ve ayakkabı ürünleri ithalatçıları veya üreticileri olarak karşı karşıya olduğunuz güçlük, dünya çapında kimyasal maddeler ile ilgili kısıtlamalara uyabilmek için ürünlerde zararlı madde olmadığından emin olmaktır. Tedarik zincirinin her bir aşamasını denetleyerek, işletmenizi ve müşterilerinizi korumaya yönelik temel kalite tedbirlerini uygulayabilirsiniz.

Boyaların ve yardımcı kimyasal maddelerin seçimine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu, ürünlerde formaldehit, pestisit ve toksik ağır metaller gibi tehlikeli maddelerin bulunmamasını sağlamayı da içerir.

Sunduğumuz Çözümler

100’ün üzerinde ülkede 1.000’den fazla laboratuarıyla Intertek’in uzman ekipleri, günümüzün güçlükleriyle başa çıkmanızda size yardımcı olabileceğinden emindir. Biz yalnızca malzeme ve ürünler üzerinde test hizmetleri değil, aynı zamanda potansiyel olarak sorunlu olabilecek maddelerin kullanımına karşı üretim sürecini koruyacak kapsamlı denetim ve sertifikasyon hizmetleri de sunmaktayız. Günümüzde kimyasal maddeler üzerinde geliştirilmekte olan kısıtlamalara ilişkin engin bilgimiz, teknik yeterliliğimiz ve ihtiyaçlarınızı anlama yönündeki kararlılığımız, sunduğumuz bu temel güvencenin esasını teşkil etmektedir.

Intertek Eko-Sertifikasyon Şeması

Intertek’in Eko-Sertifikasyonu, dünya çapında kimyasal madde güvenliği bakımından yüksek bir standart yakalamaya çalışan perakendecilerin ve üreticilerin ihtiyacını karşılamakta ve aynı zamanda tüketiciler ve çevre ile yakından ilgilenmekte ve bu konuda büyük bir özen göstermektedir. Hem tekstil malzemelerinin hem de deri malzemelerin işlenmesinde kullanılan kimyasal maddeler; Avrupa ülkelerinde, ABD’de ve Çin’de yürürlükte olan temel kimyasal madde mevzuatlarına ve ayrıca geçerli endüstri standartlarına uygun olarak test edilmektedir. Bu gereksinimler ve büyük alıcıların yayınladığı kimyasal madde kılavuzları, Intertek Kısıtlı Maddeler Listesinin (Intertek RSL) temelini oluşturmakta ve Intertek Eko-Sertifikasyonu için teknik kriterleri belirlemektedir.

Intertek Test Edilmiştir İşareti – Kimyasal Madde Sertifikasyon Şeması

Dünya çapında yeşil mevzuatların artmasıyla ve tüketici güvenliğini korumaya yönelik gereksinimlerin standartlarının yükselmesiyle birlikte, kimyasal maddelerin güvenliği ve çevre üzerindeki etkisi, kamuoyu için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Intertek, sunduğu temel çözüm olan Intertek Test Edilmistir İşareti – Kimyasal Madde Sertifikasyon Şeması ile, üreticilerin ve dağıtıcıların bu trend ile başa çıkabilmelerine yardımcı olmaktadır. Kimyasal madde tedarikçileri, güvenlik konusunda güvence sağlamak ve/veya promosyon amacıyla, Intertek RSL’yi kullanarak bir veya birden fazla kimyasal maddenin değerlendirilmesi için başvurabilir.

Intertek Geri Dönüstürülmüs Polietilen Terefitalat (PET) Sertifikasyonu

Plastik madde tüketimi her geçen gün artmaya devam etmekte ve plastik atık miktarının çevremiz açısından tehlike teşkil ettiği yönündeki kaygıları artırmaktadır. Çeşitli inisiyatifler arasında geri dönüşüm, atıkları azaltmak ve yeşil bir çevre inşa etmek için en pratik ve etkin çözümlerden biridir. Çevre dostu özelliklerinden dolayı PET malzemeleri geri dönüştürülerek – özellikle tekstil endüstrisinde – bir dizi üründe kullanılabilmektedir. Intertek Geri Dönüştürülmüş PET Sertifikasyon Şeması, üreticilere lifler, iplikler, kumaşlar giysiler ve giysilerde kullanılan süsler gibi çeşitli malzemelerde geri dönüştürülmüş PET malzemelerini ilk kez kullanılan PET malzemelerinden ayırt etme olanağı vermektedir. Sertifikasyonun kapsamı ayrıca tüketicilerin kullandıkları ürünün çevre açısından durumunu görebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Tehlikeli Kimyasal Madde Testleri

Intertek teknik ekibi, tehlikeli kimyasal madde testleri alanında en yeni teknik bilgilere ve deneyime sahiptir. Her bölgede kullandığımız son teknoloji cihazlar ile, profesyonel kimyasal madde testi hizmetlerimiz aracılığıyla uzmanlık ve güven sunmaya hazırız.

Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler

Azo boyarmaddeler, yapılarında bir azo grup (-N=N-) barındıran sentetik boyalardır. Azo boyarmaddeler tekstil ürünlerinin ve deri ürünlerinin boyanmasında yaygın olarak kullanılır. Bazı azo boyarmaddeler, belli koşullar altında kanserojen aromatik aminler üretebilirler. Avrupa’da (EC) No 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğinin Ek XVII bölümünde, 22 kanserojen aromatik aminin tekstil ve deri ürünlerinde kullanımı yasaklanmıştır. Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı diğer boyalar, insanlar üzerinde olumsuz etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmaktadır. 20’nin üzerinde farklı boya alerjen, 9 boya ise kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas halinde, cilt yoluyla emilebilmektedir.

Formaldehit

Formaldehit, çekmeyi önlemek amacıyla kullanılan bir bitirme ajanıdır ve ürüne kırışmasını önleyen ve çabuk kurumasını sağlayan özellikler kazandırır. Formaldehit salınması, mukoz zarının ve solunum yolunun iritasyonuna neden olarak sağlığa zarar verebilir.

Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)

Mantar kaynaklı küfün oluşmasını önlemek için tekstil, deri ve ahşap ürünlerine doğrudan PCP gibi klorlu fenoller uygulanır. PCP çok toksik bir maddedir ve kanser yapıcı bir ajan olarak değerlendirilmektedir.

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki liflerinin işlenmesinde böceklerle mücadele amacıyla ve ayrıca saklama sırasında güvelenmeyi önleyici bir araç olarak kullanılır. Herbisitler ise zararlı otların ve yaprakların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler lifler tarafından emilebilir ve nihai üründe bulunabilir. Sonraki ıslak işleme prosedürleriyle bu maddelerin çoğu temizlenebilir. Pestisit ve herbisit kalıntıları, hafif ila şiddetli toksik olarak değerlendirilmektedirler ve bazen cilt tarafından kolaylıkla emilebilmektedirler.

Ağır Metaller

Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme işlemleri yoluyla da bulaşabilir. İnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kurşun, sinir sistemini ciddi şekilde etkileyebilir. Ağır metaller denildiğinde genellikle aşağıdakiler kastedilir: Antimon (Sb) Arsenik (As) Kurşun (Pb) Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Bakır (Cu) Krom (Cr) Toplam Krom (Cr) Kobalt (Co) Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kurşun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıştır. Kurşun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine İlişkin Gelistirilmis Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıştır.

Krom (VI)

Krom (VI), temel olarak kromlu tabaklama uygulandığında deri tabaklama işlemi sırasında oluşan istenmeyen bir yan üründür. Sonraki depolama ve nakliye işlemleri, Krom (VI) düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Krom (VI), güçlü bir oksidandır ve kontrol altında tutulması gereken kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmaktadır.

Nikel

Nikel, giysiler üzerindeki düğme, fermuar ve perçin gibi metal aksesuarlarda kullanılan alaşımlarda bulunur. Bazı insanlar nikele karşı alerjik reaksiyon gösterebilir ve nikel barındıran aksesuarlarla uzun süreli temas halinde ciddi cilt tahrişi ile karşı karşıya kalabilir. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği’nin Ek XVII bölümünde Nikel salınımı kısıtlanmıştır.

Fitalatlar

Fitalatlar, Polivinil Klorürü (PVC) yumuşatmak için en yaygın olarak kullanılan plastikleştiricilerdir. Diğer uygulama alanları Poliüretan (PU) ve baskı mürekkepleridir. Bazı çalışmalar, canlandırılmıs ağza alma koşullarında, yumuşatılmış PVC’nin küçük çocuklarda potansiyel olarak tehlikeli etkiler doğurabilecek miktarlarda fitalat salınımına yol açabileceğini göstermiştir. Dünya çapında çeşitli ülkeler, örneğin ABD Tüketici Ürünlerine ilişkin Geliştirilmiş Yasa (CPSIA) ve AB REACH Yönetmeliği aracılığıyla, çocuk bakım ürünlerinde fitalat kullanımına sınırlamalar getirmiştir.

TBT, DBT ve Diğer Kalaylı Organik Bileşikler

Tekstil endüstrisinde TBT; çorap, ayakkabı ve spor giysilerinde terleme neticesinde ortaya çıkan bakteri degradasyonunu ve buna bağlı hoş olmayan kokuları önlemek için kullanılmaktadır. Bazı kalaylı organik bileşikler PVC ve PU ürünlerinde kullanılabilmektedir. Bu tür bileşiklerin yüksek konsantrasyonları, toksik olarak değerlendirilmektedir. Cilt yoluyla emilebilen bu maddelerin üreme bozukluklarına yol açtığından şüphe edilmektedir.

Klorlu Organik Taşıyıcılar

Polyesterin boyanmasında yaygın olarak kullanılan yardımcı maddeler olan klorlu organik bileşenler, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmekte ve karaciğer ve böbrek yetmezliklerine yol açabilmektedir.

Alev Geciktiriciler

Yaygın olarak kullanılan geciktiriciler şunlardır: TRIS, TEPA, 2,3-Dibromopropil Fosfat, Polibromlu Bifeniller (PBB) ve Polibromlu Difenileterler (PBDE). Yüksek dozda alev geciktiriciler ile uzun süreli temas, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, hipotiroidizme, hafıza kaybına ve eklem sertliğine yol açabilmektedir.

pH Değeri

İnsan cildi, belirli bir ölçüde asidiktir ve bu, birçok hastalığın gelişmesini önler. pH değerinin nötr (pH 7) veya hafif asidik derecelerde (7’nin altı) olduğu tekstil ürünleri, cilt için zararsızdır. pH değerleri aşırı düzeyde olan kumaşlar, kolaylıkla cilde zarar vererek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Dimetilfumarat (DMF)

Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahriş edebilen ve zararlı olabilen bir bileşiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf oluşumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük poşetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıştır.

Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO)

Alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar, tekstil ürünlerinin işlenmesinde ıslatıcı ajan olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği, Nonilfenol (NP) ve Nonilfenol Etoksilatların (NPEO) salınımını kısıtlamaktadır. NPEO’lar yıllardır deterjan, emulgatör, ıslatma ajanı ve dispersiyon maddesi olarak kullanılmaktadır. NP, NPEO sentezine aracılık yapar. NPEO ve NP, suda yaşayan canlılar için çok toksiktir ve suyu kirleten maddeler olarak değerlendirilir. Ayrıca suda yasayan canlıların hormon düzenleme sistemini bozabilir ve östrojenik etkilere yol açabilir. Oktilfenol (OP) ve Oktilfenol Etoksilatlar (OPEO) ise, yaygın olarak ele alınan diğer AP ve APEO’lardır.

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)

PFOS; tekstil ürünlerinde, giyim eşyalarında, halılarda, deri ürünlerinde ve kağıtta gres, yağ ve su geçirmezlik sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Biyolojik birikim özelliği çok yüksek olan bu madde toksik olarak değerlendirilmektedir.

Uçucu Organik Bilesikler (VOC)

VOC, bir grup uçucu organik çözücüye atıfta bulunur. Bu kimyasal maddeler genellikle boya ve mürekkep preparatlarında, tutkallarda, temizlik maddelerinde, ayakkabı astarlarında vb. kullanılır. Organik niteliklerinden ötürü, bu kimyasal maddelerin güçlü ve belirgin bir kokuları vardır. Benzen gibi bazı VOC’ler kanserojendir. Bazıları ise çok toksiktir ve güçlü tahriş edici özelliklere sahiptir.